פרסים

איש השיווק של ״איגוד השיווק הישראלי״ ליולי 2009 >>

זוכה בפרס קקטוס הזהב פעמיים, בפרסום חוצות, בשנים 2004, 2005

זוכה בפרס העירייה ב- webaward – האגודה לזיהוי אתרי אינטרנט טובים ביותר במגזר הציבורי בשנים 2006-2009

זוכה בפרס האריה השואג פעמיים. הפרס ניתן ע”י האיגוד הישראלי ליחסי ציבור ודוברות לקמפיין השנה בתחום יחסי הציבור, על קמפיין העיר הלבנה
בשנת 2005 ובנושא איכות הסביבה בשנת 2008